Reiru
Kriptiga Algoritmo

La kriptiga algoritmo de Simredo baziĝas sur Kolumna Kriptigo.

Supozu ke la kriptigota teksto estus 'Ĉi tio estas mia teksto.' kaj ke la kriptiga ŝlosilo estus 'poefago'. La unua paŝo estas aranĝi la tekston laŭ kolumnoj sub la ŝlosilo.

La lasta vico estas 'farĉita' por kompletigi ĝin. Simredo uzas novliniajn kodojn (-).

poefago

Ĉi tio
estas m
ia teks
to.----

aefgoop

i toi Ĉ
sta sme
e tkasi
-.--o-t

La sekva paŝo estas ordigi la ŝlosilon alfabete. 'poefago' fariĝas 'aefgoop'. La kolumnoj estas ordigitaj sub la ŝlosilo laŭ la sama ordo.

La kolumnoj nun fariĝas vicoj. Tiel la kriptigita teksto fariĝas:
ise- t .tat-o k-isao ms-Ĉeit


Por kaŝi la originalajn signojn, Simredo ŝanĝas iujn bitojn en ĉiu signo per ekskluziv-aŭ-o (xor).

Reiru